Τι μπορεί να πει κανείς. Ένα βίντεο....χίλιες λέξεις...