...μόνο που το φουκαρά τον διακόπτουν συνεχώς. Δείτε το έχει πολύ πλάκα...