Παίζουν 2 Πόντιοι τάβλι και ακούγανε ραδιόφωνο όταν σε κάποια στιγμή βγάζουν έκτακτη είδηση:

"Έπεσε αεροπλάνο και πάλι, οι 300 επιβάτες είναι όλοι σώοι"...

Και τότε λεει ο ένας Πόντιος στον άλλον:

- Από κανέναν γάμο θα γυρίζανε.

- Γιατί από γάμο;

- Ε, Δεν άκουσες; Σόι ήταν. Θα πήγαν σε γάμο και θα γύριζαν όλοι μαζί!