Αν δεν το κατέχεις το άθλημα , τι θέλεις και παίζεις; Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε...