Εάν δεν έχτε δει παπά να διαβάζει sms κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τότε πρέπει να δείτε ωποσδήποτε το επόμενο βίντεο. Τι άλλο θα δούμε...