Τον είδατε μεθυσμένο τον πρόεδρο; Απολαύστε τον...